กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้ศาลปู่ตา เวียนมากลุ่มจักสาน ไปต่อกลุ่มข้าวฮาง เสพงานศิลป์จิตรกรรม ซื้อของฝากที่กลุ่มทอผ้าเทวา นาคำไฮ #ชิลชิล #เที่ยวหนองบัว #ชุมชนท่องเที่ยว