กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวหมู่บ้านหัตกรรม เลิศล้ำเสื่อกกมัดหมี่ 2วัน 1 คืน วันที่ 1 เมื่อเดินทางมาถึง ชุมชนให้การต้อนรับ ร่วมสักกระหอปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านนาหมอม้า เดินทางเที่ยวชม ขัวหมอม้า “ถนนสายวัฒนธรรม” ชมเสมาพันปี “วัดดงเฒ่าเก่า” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ พบใบเสมาพันปีทำจากหินทรายแผ่นขนาดใหญ่มีการสลักลวดลายนูนต่ำ เป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ำ และตอนบนเป็นวงคล้ายธรรมจักร อายุไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันวัดดงเฒ่าเก่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วโดยรถนำเที่ยว ตอนบ่ายเข้าพักโฮมสเตย์ ตอนเย็นร่วมกิจกรรมพาแลง ร่วมบายศรีสู่ขวัญ รำวงย้อนยุค “ฝูงปลา” เข้าพักที่โฮมสเตย์ วันที่ 2 ร่วมตักบาตร ณ ถนนสายวัฒนธรรม และร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเจ้าบ้านที่แสนน่ารัก เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การทอเสื่อกกลายมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 5 ดาว ที่มีลวดลายมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ลายสายฝน ลายดอกแก้ว ลายกระเช้าสีดา และสามารถทอได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่น ลายหงษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล ลายอินทรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของทีมชาติเยอรมัน ลายตราสัญลักษณ์หน่วยงานต่าง ๆ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดบูรพา ช่วงบ่ายศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้นาภูคำ เลือกชม ชิม ช้อป สินค้าที่ระลึก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ