ข้อมูลชุมชน บ้านศาลาดิน

เมื่อครั้ง ในอดีต ได้มีผู้คนกลุ่มหนึ่งจากอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พ่อขุนวิเศษ ได้ต้อนวัวควายเพื่อที่จะไปขายเมืองร้าง และได้มาหยุดพักที่ ศาลาแห่งหนึ่ง ที่สร้างด้วยไม้ มีหลังคา แต่พื้นเป็นดิน พ่อขุนวิเศษได้มองไป รอบๆ เห็นสภาพภูมิประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินป่าและเป็นหุบ โอบล้อมทั้งสองด้านของป่า มีแอ่งน้ำตามธรรมชาติ มีสัตว์ป่า นานาชนิด ซึ่งแตกต่างจากบ้านที่อาศัยอยู่ ที่มีความแห้งแล้งและเกิดโรคระบาด เมื่อขายวัวควายที่เมืองร้างแล้ว ได้กลับบ้านที่บ้านขี้เหล็ก อำเภอบรบือ พ่อขุนวิเศษ จึงได้ชักชวนชาวบ้าน มาอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และได้ตั้งชื่อตามศาลาที่ได้พบเห็น คือ บ้านศาลาดิน