ข้อมูลชุมชน บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4

บ้านบุ่งสิบสี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมชมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ชมชิมสวนส้มโอกลางน้ำล่องแพแลคิ้งบ้านบุ่งสิบสี่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่4ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีจุดเด่นด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาซึมซับกับธรรมชาติรับโอโซนบริสุทธิ์และ ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน ของดี...เมื่อมาถึงบ้าน...บุ่งสิบสี่ เมื่อท่านมาเยือนบ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนทอง สิ่งที่ต้องได้ ชม ชิม ช้อป กลับบ้าน เพื่อส่งมอบช่วงเวลาดี ๆ แห่งความสุข กับบุคคลที่ท่านคิดถึงและระลึกถึง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิถีคนพรม ที่มีพื้นถิ่นตามถิ่นที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นของลำน้ำพรม โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ ภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ของชุมชน