ข้อมูลชุมชน บ้านหลักสี่

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหลักสี่ มีวัดหนองพะอง และตลาดน้ำหนองพะองเป็นจุดดึงดูดในท่องเที่ยวให้มาทำบุญและมาเที่ยวจับจ่ายซื้อของ มีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่หลากหลาย