ข้อมูลชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสองหนอง

บ้านสองหนอง เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีวิถีเรียบง่าย ตามแบบฉบับของชุมชนชาวกูย คนในชุมชนมีความเชื่อ เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลปู่ตา เป็นที่เคารพสักการะ หมู่บ้านนักกีฬา และเป็นบ้านเกิดของนักมวยขวัญใจชาวไทย บัวขาว บัญชาเมฆ