ข้อมูลชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านช่างปี่

หมู่บ้านช่างปี่ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สุรินทร์ บ้านช่างปี่หมู่ 1 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ บ้านช่างปี่ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว อารยขอม ที่หมู่บ้านนี้ มีปราสาทช่างปี่อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายด้วย มาเที่ยวกันให้ได้นะคะ “ต้องมนต์เจียงไป” บ้านช่างปี่