ข้อมูลชุมชน บ้านกระโจมทอง

บ้านกระโจม หมู่ที่ ๕ แต่เดิมนั้นเป็นเขตหมู่บ้านของตำบลเจ็ดริ้ว ต่อมาได้มีการแบ่งอาณาเขตปกครองแยกเป็นตำบลหลักสอง มีกำนันมานิตย์ วงศ์สวรรค์ เป็นกำนันคนแรกของตำบลหลักสอง สำหรับที่มาของชื่อบ้านกระโจมทอง มีที่มาคือ แต่ก่อนวัดกระโจมทอง มีชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีราชศรัทธาธรรม ประชากรส่วนใหญ่แระกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา โดยจะมีศูนย์กลางใช้เป็นสำหรับนวดข้าว โดยก่อสร้าง เป็นกระโจม ไว้สำหรับให้เกษตรกรใช้เป็นสถานที่สำหรับนวดข้าวจนกลายเป็นสัญลักษณ์ และใช้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกระโจมอีกทั้งบ้านกระโจมยังเป็นต้นกำเนิดของนักร้องชื่อดัง มีหลายท่านที่แวะเวียนมาเที่ยวและแต่งเพลง จนเป็นที่มาของเพลง “หนุ่มทุ่งกระโจมทอง” ปัจจุบันมี นายวิรัช คุ้มครอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน