ข้อมูลชุมชน บ้านวังคูณ

จิตรกรรมฝาผนังวัดสระบัวแก้วที่มีอายุกว่าร้อยปี พร้อมมัคคุเทสก์น้อยคอยให้คำแนะนำในการท่องเที่ยว ตามคำขวัญของหมู่บ้าน “ขนมจีนเส้นดี ดนตรีอีสาน ภาพผนังโบราณ งานบุญบั้งไฟ เสียงใสสรภัญญ์ แผนโบราณนวดไทย” ติดต่อประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว นายอรุณ ศรีเดช โทร.090-224-2202