ข้อมูลชุมชน บ้านดงบัง

"ดงบังร่มโพธิ์ใหญ่ ผ้าไหมโบราณ ตำนานดงเมืองแอม" บ้านดงบัง ขอเชิญเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่ วิถีชุมชนดงบัง เยี่ยมชมวัฒนธรรมการทอผ้าไหมโบราณ พร้อมทั้งอุดหนุนผ้าไหมและสินค้าชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จุดเด่นของผ้าไหมบ้านดงบัง คือทอจากเส้นไหมพื้นบ้านทั้งผืน จากการเลี้ยงเอง มีความเหนียวเป็นพิเศษมีลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ "ลายเต่า" บ้านดงบัง มีเสน่ห์ที่สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง คือ สาวน้อยกลองยาว ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมากว่า 30 ปี