ข้อมูลชุมชน บ้านเหล่าใหญ่

เมืองภูดิน ถิ่นผักหวาน ภักษาหารหวายขม อุดมอู่ข้าวลุ่มน้ำลำพะยัง จากเมืองวัง บรรพชนคนผู้ไท ชวนออกเดินทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มุ่งหน้าสู้บ้านเหล้าใหญ่เหล่าเพื่อสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนคนภูไท ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือตามแนวถนัดของคนชอบท่องเที่ยว เปิดทริปการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของชาวภูไทด้วยการคล้องพวงมาลัยที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ พร้อมกับขบวนกลองยาวที่สนุกสนานนำทางมายังวัดหอไตรเหล่าใหญ่ ชมการแสดงฟ้อนภูไทที่สวยงาม ชมสิมวัดโบราณที่มีอายุ 195 ปี แล้วถ่ายภาพร่วมกันกับชุมชนภูไทเหล่าใหญ่