ข้อมูลชุมชน บ้านม่วงขาว

ชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีอัตลักษณ์เด่นประจำชุมชน คือต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ เป็นต้นโพธิ์เก่าแก่ที่ว่ากันว่าเป้นหน่อจากต้นศรีมหาโพธิจากสถานที่ตรัสรู้ในพระพุทธคยา ประเทศอินเดีย