ข้อมูลชุมชน บ้านทรัพย์ทวี

น้ำตกจำปูน เป็นต้นน้ำในเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าละแม ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวละแม เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอพะโต๊ะ ไหลผ่านตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอละแม โดยมีคลองเสร็จไหลมาบรรจบกับคลองละแม และไหลลงสู่ทะเลในเขตตำบลละแม นอกจากนี้ น้ำตกจำปูนยังเป็นแหล่งศึกษาพืชพรรณต่างๆ ทางธรรมชาติ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณที่หลากหลาย น้ำตกจำปูนมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความงดงามของระบบนิเวศอันสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ