ข้อมูลชุมชน ภูมิซรอลใหม่

บ้านภูมิซรอล 2 เป็นหมู่บ้านแยกจากบ้านภูมิซรอล หมู่ 2 บ้านภูมิซรอลได้หมู่บ้านเมื่อ ปี พ.ศ 2486 ได้มีประชาชนย้ายมาจากบ้านน้ำขวบ บ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู และย้ายจากอำเภอกันทรารมย์ จากอำเภอม่วงสามสิบ จากอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งอบพยพจากบ้านกระเรียน บ้านกัลตร๊วจประเทศกัมพูชา มาร่วมกันหลายกลุ่ม แล้วใส่ชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน ภูมิซรอลแปลว่า ต้นสน ขณะนั้นเป็นหมู่ 5 บึงมะลู มาแยกตำบลเสาธงชัย เมื่อ ปี พ.ศ.2529 และแยกมาเป็นภูมิซรอลใหม่ หมู่ 12 เมื่อ 2 ก.ย. พ.ศ.2543 ปัจจุบัน มีนายวีระยุทธ ดวงแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านภูมิซรอล และเป็นกำนัน ตำบลเสาธงชัย คนปัจจุบัน