ข้อมูลชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านประทุน

บ้านประทุน ตำบลแตล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 226 และถนนหมายเลข 2334 รวมระยะทาง 50 กม. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว บ้านประทุน ตำบลแตล สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเดียวกัน เช่น ปราสาทศีขรภูมิ ชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีช่างปี่ ชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีบ้านสมบูรณ์ชุมชนท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีบ้านไทร และชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆต่างอำเภอและต่างจังหวัด ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆทั้งในและนอกจังหวัด