ข้อมูลชุมชน น้ำพุงสามัคคี

บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งของพญาเต่างอย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้ มีแม่น้ำพุงไหลผ่าน งานประเพณีที่สำคัญคือ ไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของอำเภอเต่างอย ด้วย