ข้อมูลชุมชน บ้านสลักคอก

บ้านสลักคอก เป็นชื่อที่เรียกกันตามลักษณะภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นอ่าววงกลมคล้ายคอกสัตว์ มีทางออกทางทะเลเป็นช่องแคบเกือบจะชนกัน มีเกาะสลักและเกาะลิ่มอยู่ด้านหน้ากลางทะเลทางทิศตะวันตก บ้านสลักคอกเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอแหลมงอบและแยกเป็นกิ่งอำเภอเกาะช้างในปี พศ.2535 ปัจจุบันได้เป็นอำเภอเกาะช้างในวันที่ 8 กันยายน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ตำบล มี 9 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านสลักคอก อยู่หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้างใต้ บ้านสลักคอก หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ในเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหนึ่งต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี 2553 ชุมชนสลักคอกเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ มีป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่เอื้อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง ต้านความเร็วลมและยังเป็นแหล่งสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิด