ข้อมูลชุมชน บ้านดงมัน

บ้านดงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2350 โดยตั้งอยู่ครั้งแรกที่โคกกันเต็ย ส่วนชื่อ “ดงมัน” เป็นพืชจำพวกมัน ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นป่า เป็นดง เต็มพื้นที่ เลยตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของต้นมัน