ข้อมูลชุมชน ศรีดอนมูล

แดนดอกเสี้ยวบาน อุทยานฯแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม งามผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ไหว้พระธาตุวัดศรีหลวง ตุ๊ข้าวหลวงสามร้อยปี ของดีข้าวกล้อง ท่องเที่ยวโฮมเสตย์ บ้านศรีดอนเมือง เป็นหมุ่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี บ้านศรีดอนมูล ยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการทำเกษตร และทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน คือผ้าทอย้อมศรีธรรมชาติ