ข้อมูลชุมชน คีรีวงศ์

บ้านคีรีวงศ์ เป็นชุมชนไทยทรงดำที่มีภูมิปัญญา การดำรงชีวิต และทุนทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่า ชาวบ้านที่นี่ยังเน้นการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ทำเกษตรกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว บ้านคีรีวงศ์มีผลิตภัณฑ์งานมือของชาวบ้าน อาทิเช่น จักสานตะกร้าก้านมะพร้าว ทอผ้า ผลิตภัณฑ์ไทยทรงดำ เป็นต้น ทั้งยังมีสถานที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ได้แก่ วัดคีรีวงศ์ มีหลวงปู่โต (พระพุทธวัชรวงมล) องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่เชิงเขาด้านในของวัด และถ้ำโบ้ ที่สามารถขึ้นไปศึกษาธรรมชาติด้านบนถ้ำได้