ข้อมูลชุมชน บ้านไทรงาม

ชุมชนอันเหนียวแน่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการปลูกและทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หากคุณเป็นผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แล้วยิ่งห้ามพลาด มาเรียนรู้สัมมาชีพงานหัตถกรรมไม้ไผ่กับชาวบ้าน ก่อนจะกลับของฝากจากงานฝีมือสร้างสรรค์ไม้ไผ่ในราคาที่ย่อยเยา อีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวชุมชนวิถีธรรมชาติในตำบลซึ่งมีน้ำตกที่สวยงามถึง 17 แห่ง