ข้อมูลชุมชน โคกคอน

ตำบลโคกคอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว ตามตำนานที่ได้รับการบอกกล่าวเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ดังนี้ มีราษฎรประมาณ 26 ครัวเรือนได้อพยพหลบหนีการสงครามฮ่อ (จีนใหญ่) มาจากหมู่บ้านท่าช้าง ประเทศลาว ซึ่งในสมัยนั้นแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างไม่มากนัก การไป-มาสะดวกมาก การอพยพจึงได้ขนสัมภาระ ทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาด้วยเท่าที่จำเป็น มีครอบครัวหนึ่งได้หาบครกหินเคลือบทองคำมาด้สย ซึ่งเป็นครกหินที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สูง 45 ซม. พอมาถึงบริเวณนี้จึงหยุดการเดินทาง ตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านโคกคอน"