ข้อมูลชุมชน ตลาดควาย

อมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดวาปีสุทธาวาส บ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เดิมขนานนามว่า “ตลาดควาย” เพราะสมัยก่อนเป็นตลาดที่ซื้อขายควายกันนั่นเอง โดยตลาดอมยิ้มแห่งนี้ได้รวบรวมวัฒนธรรมของชาวบ้านแปดชาติพันธุ์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยทรงดำ ชาวไทยพื้นถิ่น ลาวตี้ ลาวโซ่ง และชาวกะเหรี่ยง โดยมีวัดวาปีสุทธาวาส เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านเกิดเป็นชุมชนอย่างเข้มแข็ง และนี่ก็คือเสน่ห์ของตลาดอมยิ้มนั่นเอง ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านทำให้ตลาดแห่งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ไม่เพียงเท่านี้ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนมโบราณต่างๆ ให้เราได้ ลิ้มลองความอร่อยกัน เพลิดเพลินใจกับการเดินชมบึงบัว บัวสายพันธุ์พื้นเมือง บัวหลวงสัตตบุตย์ สัตตบงกช ปทุม และบัวผัน ที่กำลังบานชูช่อเต็มพื้นที่ ตอนนี้กำลังเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อแวะเวียนมาถ่ายภาพในบรรยากาศที่รายล้อมด้วยดอกบัวเต็มท้องทุ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาช่วยกันปลูกไว้