ข้อมูลชุมชน บ้านเขาเขียว

หมู๋บ้านเขาเขียว เป็นหมู่บ้านที่ไกลสุดของอำเภอลานสัก ซึ่งทางเข้าหมู่บ้านจะผ่านเขตพื้นที่ของตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าประปาและคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ (มีเฉพาะบ้านที่ตัวอุปกรณ์เสาดึงสัญญาณเท่านั้น ซึ่งมีระยะการรับแคบและจำกัด) ทำให้ต้องใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านเขาเขียวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคือการที่หมู่บ้านตั้งอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา ซึ่งถ้ามองจากภายในหมู่บ้าน จะเห็นว่ามีภูเขารอบรอบหมู่บ้าน ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่ายังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งบางวันจะสามารถเห็นสัตว์มาลงมาหากินอาหารในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น เก้ง กวาง เนื้อทราย ละมั้ง ช้าง วัวแดง หมูป่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ป่า ซึ่งไม่สามารถหาชมที่อื่นไม่ได้ แต่ที่นี่สามารถหาชมได้ เช่นทุ่งดอกกระเจียวป่า ป่าเต็งรัง น้ำผุดน้ำซับธรรมชาติ