ข้อมูลชุมชน บ้านร่องกล้า

บ้านร่องกล้ามีสภาพภูมิอากาศคล้ายภูกระดึงและภูหลวง เนื่องจากมีความสูงไล่เลี่ยกันอากาศจะหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำประมาณ 0-4 c มีหมอกคลุมทั่วบริเวณ ส่วนฤดูร้อนจะเย็นสบาย ฝนตกชุกฤดูผน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 18-25 c บ้านร่องกล้า อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยบ้านร่องกล้าเป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าดงดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีแม่คะนิ้ง ดอกซากุระ 1,200 ไร่ "หมอกงามยามเช้า นอนหนาวทั้งปี แรลลี่ลงภู ดูดอกซากุระ"