แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ตลาดเลาะริมน่าน โดยตรงกับวันอังคารที่ 2 ของเดือนเลยได้มีโอกาสสัมผัสกับ ตลาดลมโชยเลาะลำน้ำน่าน ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนใน หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มาพบปะเป็นที่ซื้อขายสินค้า ของกินของพื้นถิ่นของที่ระลึก ด้วยวิถีแบบชาวบ้านอย่าง แท้จริง ในราคาที่ย่อมเยา ตลาดเลาะริมน่านจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง ช่วยให้ชาวบ้านได้ผ่อนคลาย มีกิจกรรมดนตรี สร้างสรรค สร้างความบันเทิงผสมผสานทั้งบทเพลงสมัยใหม่และบทเพลงพื้นถิน่ จากวงมังคละประจำหมู่บ้าน