แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ต่อมาได้มีการพัฒนาทั้งขนาดและลวดลายของผ้าเรื่อยมาแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการทอคือการใช้วิธีจกโดยการใช้นิ้วก้อย ดังนั้นทริปนี้จึงชวนผู้ที่หลงใหลผ้าแพรวามาค้นหาความเป็นมาและเรียนรู้ตำนานการทอผ้าแพรวา เริ่มกันที่ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน การต้อนรับที่อบอุ่น การแสดงต้อนรับที่สวยงาม พร้อมทั้งอาหารว่างที่ชาวชุมชนเตรียมต้อนรับ มัคคุเทศก์น้อยเล่าประวัติบ้านโพน ปราชญ์ชาวบ้านสาธิตการทอผ้าไหม แนะนำลวดลายของ ผ้าแพรวา รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปสักการะพระมหาธาตุเจดีย์หลวงปู่เขียนเพื่อความเป็นสิริมงคล เดินทางต่อไปชมสวนพุทราที่ขึ้นชื่อของชุมชน สามารถชิมได้ทั้งสวนเพราะเป็นพุทราปลอดสารเคมี ยามเย็นมีกิจกรรมบ่ายศรีสู่ขวัญ ชมศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของชาวผู้ไทย ฟ้อนภูไทและรำละคอน และรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านโพน เสร็จรายการแล้วแยกย้ายกันพักโฮมสเตย์ตอนเช้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรถนนสายบุญของชุมชน ก่อนกลับแวะอุดหนุนสินค้าผ้าแพรวาที่ร้านค้าในตลาดบ้านโพน ตื่นตากับร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกเรียงรายกันหลายร้านให้ได้เลือกซื้อหาของฝากกลับบ้านกัน