แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ทางบ้านบุ่งสิบสี่ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่เดินทางถึงหมู่บ้านจนถึงวันกลับแบบญาติมาเยี่ยมญาติ เพื่อนมาเที่ยวบ้าน เมื่อมาถึงจะรับรองด้วยน้ำเย็น และเชิญลิ้มรสน้ำส้มโอปั่นที่ทำจากส้มโอพันธุ์แดงภูคิ้ง จากนั้นก็ไปฟังเรืองราวของพื้นถิ่นจากประธานกลุ่มแล้วก็จะนั่งรถอีแต๊ก ไปท่าเรือ แล้วลงเรือพายไปตามลำน้ำพรม ชมสวนส้มโอ พันธุ์ต่างๆ แวะชิมตำส้มส้มโอพันธุ์แดงภูคิ้ง จากนั้นมารวมกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แบ่งเข้าที่พักโฮมสเตย์ หลังหนึ่งไม่เกิน ๕ คน มีบ้านพักรวม ๒๓ หลัง จากนั้นก็จะมารับประทานอาหารพาแลง สู่ขวัญบายศรี และผูกข้อมือเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต้องสู่ขวัญนั้นบางคนไม่เคยลงเรือไปตามลำน้ำอาจจะตกใจ จึงมีการเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว จากนั้นชมการแสดงชุดรำสาวบ้านแต้จากนักเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ และชุดรำสาวเข็ญฝ้ายจากกลุ่มแม่บ้าน แล้วชมการแสดงส้มโอแลกข้าว เพื่อจะสื่อให้เห็นถึงอดีตที่บ้านบุ่งสิบสี่นำส้มโอไปแลกข้าว สุดท้ายก็จะรำเดินดง ร่วมกลับผู้มาเยือน แล้วกลับเข้าที่พักโฮมสเตย์