แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ใช้เวลาเพียง30นาทีจากอำเภอเมืองวิ่งไปตามถนน226 ระยะทางเพียง 23 กิโลเมตร ก็ถึงบ้านช่างปี่