แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

บ้านหนองมะแซว มีจุดเชคอินบริเวณหรองน้ำใหญ่บริวณกลางหมู่บ้าน ซึ่งสามารถดูตะพาบน้ำใหญ่ได้ และเดินเที่ยวชมกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทำขนมต้ม กลุ่มทำขนมโนัทจิ๋ว และหากมาในวันพระ จะได้ร่วมตักบาตรบนเส้นถนนวัฒนธรรมในชุมชนบ้านหนองมะแซว