แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

บ้านสายตรีพัฒนา 3 มีจุดดูงานที่ไม่ไกลกันมากนักซึ่งอยู่บริเวณต้นไทรใหญ่และรอบๆหมู่บ้าน สามารถเดินหรือนั่งรถไปยังจุดต่างๆได้