แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

หมู่บ้าน อพป.คลองน้ำใส มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ ศาลเจ้าพ่อหอนัตตา หลุมหลบภัย โรงทอผ้าของกลุ่มอาชีพทอผ้า โรงน้ำพริก กลุ่มอาชีพผลิตของชำร่วย โรงเรือนผักกางมุ้ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน