แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เดินทางจากตลาดน้ำอัมพวา เข้าถนนสายธนบุรี - ปากท่อ/ถนนสายประชาเศรษฐ ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 นาที (7.2 กม.) จะถึงชุมชนบ้านลัดตาช่วย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางจากตลาดร่มหุบ อำเภอเมือง สมุทรสงคราม เข้าถนนเพชรสมุทรและไกรชนะ ไปทางถนนหมายเลข 325 ตามถนนหมายเลข 325 มุ่งไปตำบลบ้านปรก เดินทางต่อไปยัง ตำบลปลายโพงพาง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3093 ใช้ระเวลาประมาณ 11 นาที (11.0 กม.) จะถึงชุมชนบ้านลัดตาช่วย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จุดขายสินค้า OTOP ของชุมชน คือ ตลาดเกื้อกูล