แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

จุดแรก คือ ศาลาประชาคมเป็นจุดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงาน จุดที่สอง คือ พาคณะนักท่องเที่ยวกราบนมัสการหลวงปู่ที่วัดภูน้อย และเดินทางต่อไปที่ปราสาทโดนตรวล และขึ้นชมผามออีแดง เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและสมุนไพร เดินทางต่อไปสระตราวและน้ำตกถ้าขุนศรี จุดที่สาม คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพุทราสามรส แบบกางมุ้ง การปลูกหมามุ้ยอินเดีย การเลี้ยงปูนา การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด จุดที่สี่ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ดนางฟ้า จุดที่ห้า คือ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าข้าวม้าพื้นเมืองและกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า จุดที่หก คือ จุดเช็คอินแลนมาร์ค