แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เริ่มต้นจากเยี่ยมชมวัดศาลาบัวบกที่มีความสวยสดงดงาม สักการะพระธาตุ จากนั้นมาไหว้ศาลเจ้าบ้านพ่อหลวง สถานที่ศักดิ์สิทธ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา และจุดเด่นคือ มีต้นเก๊าจาวใหญ่ ขนาด 15 คนโอบ ซึ่งเป็นไม้สำคัญประจำจังหวัดลำปาง แล้วเดินเยี่ยมชมโรงงานเซรามิคในชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 35 แห่ง