แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ในสวนสาธารณะและสวนสุขภาพอำเภอเต่างอย (ลานพญาเต่างอย) นอกจากท่านได้มาไหว้พญาเต่างอยเพื่อความเป็นศิริมงคลและโชคดี ตามความเชื่อและความศรัทธาของทุกท่านแล้ว ยังมีจุด ชม ชิม ชอป จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเต่างอย ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หลากหลายให้ได้เลือก เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ผ้าขาวม้า ข้าวกล้องงอก ไม้กวาดฯ - ไหว้พระธาตุเจดีย์กัสปะชยมงคล ณ วัดศิริมังคละ หลังจากไหว้พญาเต่างอยแล้วเดินข้ามสะพานไปที่วัด ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม มีแม่น้ำพุงกั้นกลาง เป็นที่ตั้งพระธาตุเจดีย์กัสปะชยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์คู่บารมีพญาเต่างอย