แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

- พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ และศูนย์ทอผ้าไหม อยู่บริเวณเดียวกัน - จากพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ ถึง หนองคำฮุย ระยะทาง ๒ กิโลเมตร - จากพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ ถึง วัดบ้านหนองแข้ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร