แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

การเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวบ้านชลประทาน เพียง 3 กม. จากอำเภอท่าลี่ สามารถสักการะพระธาตุสัจจะ และชมศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อำเภอท่าลี่