แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เสน่ห์ของชุมชนบ้านสลักคอกคือ ผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีธารน้ำซึ่งไหลออกสู่ทะเลเป็นช่องแคบขนาดเล็ก กิจกรรมเด่นของที่นี่คือการพายเรือคายัค และล่องเรือมาดซอกซอนชมทิวทัศน์แม่น้ำสลับป่าโกงกาง สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ลักษณะของเรือมาดหรือที่บางคนเรียกว่าเรือกอนโดลานี้จะเป็นเรือแจ๋วลำเล็ก ๆ ยาว ๆ มีโต๊ะตั้งอยู่ตรงกลาง และมีร่มกางไว้ด้านบนสวย ๆ โดยมีฝีพายซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชน