แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

มีจุดเรียนรู้ที่ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนของ สอ.สง่า สุขสะอาด ที่พักโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านมีปริมาณที่เพียงพอ (9 หลัง) เจ้าของบ้านอัธยาศัยดี ห้องพักและห้องน้ำ มีความสะอาดถูกสุขอนามัย ในการให้บริการ ในราคาที่เป็นธรรม (400 บาท ต่อคนต่อวัน รวมอาหารเช้า) มีอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ที่มีรสชาติอร่อย สะอาด และมีเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงมาจากวัฒนธรรมไทยทรงดำ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีสวนเกษตรพอเพียง “ไร่ผักกาด” สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ มีวัดสวยงาม พระพุทธวัชรมงคล องค์ใหญ่ประดิษฐานที่เชิงเขาด้านในวัด มีวิวภูเขาสวยงาม และถ้ำโบ้ ที่สามารถขึ้นไปชมความสวยงามของถ้ำได้