แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

ชุมชนบ้านป๊อก เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยในชุมชนยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อยู่ มีวัดบ้านป๊อกที่จุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน มีน้ำตกย่าจันทร์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้พักผ่อนย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน หากนักท่องเที่ยวคนไหนอยากนอนพักผ่อนเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติ สามารถนอนพักได้กับโฮมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชนบ้านป๊อก และยังสามารถศึกษากระบวนการผลิตชา-กาแฟคุณภาพดี การหมอนใบชา กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพบ้านป๊อกได้ ณ จุดชิม ช็อป แชร์ บ้านป็อก ในชุมชนยังมีร้านกาแฟและกิจกรรมที่หลากหลายของผู้ประกอบการรอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน