แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางในชุมชน

เดินทางออกจากอำเภอท่าบ่อเส้นทางลาดยางสายบ้านผือถึงบ้านเกษตรผล ตำบลท่าบ่อ มีทางแยกทางขวามือเลี้ยวขวาตามเส้นทางลาดยางระยะทาง 11 กม. ถึงบ้านโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ