How To Go ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านช่างปี่

Google Map
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรีและเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ตรงเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 224 นครราชสีมา อำเภอโชคชัย แยกซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-อุดมเดช พอถึงอำเภอปราสาทแล้วแยกซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข 214 เข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 2080 มุ่งหน้าสู่ อ.ศีขรภูมิ โดยตัวตำบลจะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร