How To Go หนองมะแซว

Google Map
บ้านหนองมะแซว อยู่ห่างจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 55 ิโลเมตร เดินทางออกจากจังหวัดสุรินทร์ มาทางอำเภอศีขรภูมิ และเลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอศรีณรงค์ เดินทางอีกประมาณ 20 ฺโลเมตร ถึงบ้านหนองมะแซว