How To Go บ้านดงบัง

Google Map
การเดินทางสู่หมู่บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น บ้านดงบัง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ เขาสวนกวางไปทางทิศตะวันตก จากสี่แยกไฟแดงอำเภอเขาสวนกวาง เลี้ยวซ้าย ถึงหมู่บ้านเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร การคมนาคมภายในหมู่บ้านสามารถ เดินทางได้สะดวก ยินดีต้อนรับทุก ท่านวันเดียวเที่ยวได้ หรือจะพักแบบ โฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้การทอผ้าไหม มัดหมี่พื้นบ้าน สร้างประสบการณ์ใหม่ ติดต่อ/ประสานงาน นายบุรากร ศรีสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน โทร.084-7624336