How To Go บ้านสายตรีพัฒนา 3

Google Map
– จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงหมายเลข 224 แยกซ้ายที่อำเภอโชคชัย เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย แยกขวาเข้าสู่อำเภอบ้านกรวด รวมระยะทาง 383 กิโลเมตร – เส้นทางใหม่ จากจังหวัดนครราชสีมา ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 226 (อำเภอจักราช-ห้วยแถลง-ลำปลายมาศ-บุรีรัมย์) แยกขวาผ่านอำเภอประโคนชัยตรงสู่อำเภอบ้านกรวด รวมระยะทาง 453 กิโลเมตร