How To Go ศาลาบัวบก

Google Map
เริ่มต้นเดินทางจากแยกห้าเชียง (แยกกิโลยักษ์) มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ ไปตามถนนหมายเลข 11 ถึงทางแยกเข้าบ้านศาลาไชย ก่อนถึง อบจ.ลำปาง เลี้ยวขวาเข้าซุ้มประตูบ้านศาลาไชย ตรงไปจนถึงแยกตัวที เลี้ยวขวา ตรงไปจนเจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย ตรงข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 300 เมตร จะถึงโรงเรียน เลี้ยวขวาตรงไป จะถึงวัดศาลาบัวบก