How To Go คีรีวงศ์

Google Map
เดินทางตามถนนเพชรเกษมขาขึ้น ถึงปั๊มน้ำมัน PT บางเค็ม เลี้ยวซ้ายเลียบคลองส่งน้ำเลย อบต.หนองชุมพลเหนือ ข้ามสะพานข้ามคลองชลประทานแล้วตรงไป ผ่านวัดมณีเลื่อน (ฝั่งขวา) ตรงต่อไปจนถึงป้อมตำรวจ (ฝั่งซ้าย) ขับต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดคีรีวงศ์