How To Go บ้านหัวฝาย

Google Map
การเดินทางสู่หมู่บ้านผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น บ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ ชนบทไปทางทิศใต้ของ อำเภอชนบท ตามถนนทางหลวงสายชนบท-แวง ใหญ่ โดยแยกเข้าหมู่บ้าน จากถนน สายดังกล่าว ถึงทางแยกซ้ายมือหลัง ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ ถึงหมู่บ้านเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร การคมนาคมภายในหมู่บ้านสามารถ เดินทางได้สะดวก ยินดีต้อนรับทุก ท่านวันเดียวเที่ยวได้ หรือจะพักแบบ โฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้การทอผ้าไหม มัดหมี่ สร้างประสบการณ์ใหม่ ติดต่อ/ประสานงาน นายวรวุฒิ คุ้มบุ่งค้า ผู้ใหญ่บ้าน โทร.089-8438302